www3.kozminski.edu.pl to serwer www z przeznaczeniem na strony internetowe konferencji, katedr, organizacji studenckich, itp.

Aby założyć konto na serwerze należy złożyć podanie do Działu IT, podania organizacji studenckich muszą być podpisane przez opiekuna.
Przy składaniu podania należy podać kontakt do osoby 'technicznej' która będzie zajmowała się stroną.

Dział IT Akademii Leona Koźmińskiego
www.wspiz.pl